Dirigente .... leidt al een geruim aantal jaren het koor met veel enthousiasme en kunde.


Dirigente!